Byggmester Trettsveen AS
Adresse:
Byggmester Trettsveen AS Kloppedalsvegen 17a
5232 Paradis
Tlf: 917 10 227
E-post: stei-tr@online.no

Avfallshåndtering

Vi tar oss av opprydding og bortkjøring av avfall i rive/byggeprosessen om dette er ønskelig. Avfall blir sortert og tatt hånd om på forsvarlig måte, og levert inn til godkjent avfallsmottak.

HammerHammerHammer